#8dbda9

HEY! Sözlük

Allianz Türkiye – Çevik Ofis

Burada zaman zaman Türkçe olmayan çok sayıda kelime ve terimle karşılaşıyorsunuz. “Neden bu kadar çok İngilizce kelime var, Türkçe karşılıkları kullanılamaz mı?” diye sorduğunuzu duyar gibiyiz. Ancak bunun için bir açıklamamız var.

Çeviklik, herhangi bir lisandan bağımsız, kendine has ve çok bileşenli terminolojisi olan global bir yöntem. Mekân ve sınırlardan bağımsız, ana dili birbirinden farklı, deniz aşırı ekiplerin bile bir arada üretebilmesini sağlayan bir iş yapış biçimi.

Çevik terminolojiyi dilimize uyarlamış akredite, akademik bir kurum henüz yok. Allianz olarak kendi çevirimizi yapabiliriz ama bu kez de sadece Allianz'da çalışanların anlayacağı bir terminoloji olur. Evrensel bir boyut kazanamayacağı için de içselleştirilemez ve silinip gidebilir. Biz de deneyimimizi aktardığımız için bu konuda kullanılan ortak terminolojinin sınırları içerisinde kalmalıydık.

Eğer bir gün akredite, akademik bir kurum çevik terminolojiyi Türkçeleştirirse, kullanmak için hemen harekete geçeceğiz.

İşte, HEY! çalışma modelimizde de kullandığımız bazı terim ve kelimelerin açıklamaları: 

Agile: Çeviklik Bilgi Teknolojileri alanında uzun yıllardır kullanılan bir metodolojidir ve şirketlere önemli değerler katmıştır. Takımların en optimal çözümü elde etmek için “Test et ve öğren” yaklaşımıyla çalıştığı, hiyerarşinin minimize edildiği yeni bir çalışma yöntemidir.

Tribe: Birbiriyle ilgili takımlardan oluşan ve müşteri odaklı şekilde, geniş bir misyona sahip çalışan topluluğudur. Üretim, kâr ve zarar (P&L) sorumluluğuna ve sorumlu olduğu iş koluyla ilgili tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

Squad / Takım: Squad, stratejik bir hedefe gitme amacıyla, farklı yetkinliklerden çalışanların oluşturduğu ekiptir. İdeal olarak squad’ın 10 kişiden az olması önerilmektedir. Bağımsız hareket eder ve uçtan uca belirli sorumluluklar edinip, karar verme yetkisine sahiptir.

Chapter: Tribe'lar içerisinde aynı yetkinliğe sahip kişiler bütünüdür. Chapter'ların amacı en iyi uygulamaları paylaşmak, entelektüel bilgi birikimini zenginleştirmek ve kendi alanında standartları belirlemektir.

Sprint: Çevik metodolojinin temelini oluşturan 1- 4 hafta arasında değişen bir çalışma etkinliğidir. Takım, sprintin uzunluğuna anlamlı bir çıktı oluşturacak şekilde karar verir.

Product Backlog: Bir üründe olması gereken tüm işlerin listelendiği, ihtiyaçları açıklayan ve öncelik sırasını gösteren tek kaynaktır.

Sprint Backlog: Sprint bazında yapılacak işlerin tamamıdır. Product Backlog'dan beslenir ve her sprint güncellenir.

Daily: Tüm Squad üyelerinin katıldığı, en fazla 15 dakika süren, gün içerisinde yapılacak işler hakkında karşılıklı bilgi verilen bir ritüeldir. Kasım 2020 de güncellenen Scrum kılavuzunda takımları özgür bırakacak şekilde daily scrum için içerik yönlendirmesi kalkmıştır. Halen uygulanan yöntemler arasında en çok kullanılan, iyi bir pratik örneği olarak, daily’lerde her takım üyesi kendi sırası geldiğinde

1) Squad’ın sprint hedefine ulaşması için dün ne yaptım? 

2) Squad’ın sprint hedefine ulaşması için bugün ne yapacağım? 

3) Beni veya squad’ı sprint hedefine ulaşmaktan alıkoyacak bir engel görüyor muyum?

sorularına cevap verir.

Backlog Refinement / Grooming: Product Backlog’u güncel, temiz ve düzenli tutmak için bir yöntemdir. Scrum'da temel bir süreçtir. Sprint sırasında squad üyelerinin işleri olgunlaştırdığı, detaylandırdığı, parçaladığı aktivitelere verilen genel addır.

Sprint Planning: Sprint planlama, sprint'i başlatan bir olaydır. Sprint planlamanın amacı, sprint'te neler yapılacağını ve bu işe nasıl ulaşılacağını tanımlamaktır. Sprint planlama tüm takım üyeleriyle işbirliği içinde yapılır.

Sprint Review: Sprint review'un amacı, takımın paydaşlarına son sprint boyunca neler başardıklarını sunmaktır. Sprint Review’de ürüne odaklanılır.

Sprint Retrospective: Takım üyeleri takım dinamiklerini, bir ekip olarak nasıl daha etkili çalışabileceklerini tartışır ve geliştirici çözümler için aksiyon planları oluşturulur. Sprint retrospektif toplantısında sürece odaklanılır.

POCLAC: Product Owner (PO), Agile Coach (AC) ve Chapter Lead (CL) birliğinden oluşan bir değerlendirme komitesidir ve tribe üyelerinin performansını değerlendirir. Katılımcı rollerin baş harflerinden türetilmiştir.

User Story: Sprint içerisinde her işin nasıl yapılacağının, son kullanıcı tarafından kullanılacak bir özelliğin, yine bu kullanıcı tarafından en basit ve anlaşılır şekilde açıklanmasıdır.

MVP: Çevik çalışma modelinde, kullanıcının, kendisinin deneyimleyebileceği işlevlere sahip olan ve üreticinin kullanıcıdan geri dönüşler alabileceği, gerçekten ihtiyaç olan çekirdek özelliklere sahip, uygulanabilir, geçerli, pratik üründür. Minimum Viable Product (Asgari Çalışır Ürün) kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir.

Product Owner: Ürün geliştirmeden sorumludur. Ürün iş listesinin (Product Backlog) yönetiminden sorumludur; listedeki kalemleri sıralar, önceliklendirir. Müşterinin sesidir.

Chapter Lead: Fonksiyon uzmanıdır, işi yönlendirir, aktif rol oynar. Chapter üyelerini geliştirmekten ve standartları belirlemekten sorumludur.

Agile Coach: Agile düşünce yapısının ve süreçlerinin savunucusudur.

Tribe Member: Ürün geliştiricisidir.

Tribe Leader: Tribe’ın yönetilmesinden ve tüm iş sonuçlarının, hedeflerinin gerçekleşmesinden sorumludur.

 

Yorumlar

Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.