#ef7e12

Takımlarda Bağımlılıkların Nedenleri ve Türleri

Barış Erkent // Çevik Koç - Allianz Türkiye

Çevik çalışmanın kazanımlarından biri hız. Ama belli işlerin daha hızlı yapılması fonksiyonlar arasındaki bağımlılıklara bağlı. Takımlar için aynı ürün iş listesinde birden çok ekibin çalıştığı bağımlılıklar gibi başka fonksiyonlara ya da şirket dışı partnere bağımlılık da zorlayıcı oluyor. 

O halde soralım: Takımlar arası bağımlılıklar neden ortaya çıkıyor? 

En yaygın nedenlerden başlayalım: 

Karmaşık mimariler. 

Farklı ekiplere ait çok sayıda mikro servis.

Eskiyen sistem ve süreçler.

Merkezileşen bilgi.

Sadece belli takım ve üyelerin verilere veya sistemlere erişim izni olması. 

Fonksiyonlar arası hiyerarşik yapı ve güvensizlik ortamı.

Plan değişikliği olduğunda ekiplerin proje gereksinimlerine uyumlu olmaması.

Eksik çapraz işlevsellik ya da sınırlı becerilere sahip takımların başka takımlara güvenmesi.

Süreç veya örgütsel değişime karşı direnç.

Bağımlılık yönetimini etkili hale getirmek için bağımlılıkların sebepleri kadar türlerini de bilmek gerekiyor. Bu durum takım içinden mi yoksa dışarıdan mı kaynaklı? Zorunlu mu isteğe mi bağlı? Yoksa işin doğasından mı kaynaklanıyor? 

En temel bağımlılık türlerini inceleyerek bakalım. 

Teknik bağımlılık: Ekibin kontrolü dışındaki bir alanda teknik değişiklikler gerektiğinde ortaya çıkar. Mesela başka bir ekip tarafından yönetilen bir API servisi üzerinde değişiklik gerektiğinde paydaşların etkilenmesiyle daha fazla bağımlılık doğar.  

Aktivite bağımlılığı: Dış bir aktivite tamamlanana kadar ilerleme sağlanamaması durumu. Örneğin bir geliştirme başlamadan önce geliştirmeye uygun ortamın sağlanmasının beklenmesi.

İş süreçlerinde bağımlılık: İnceleme, denetim ya da uyum gibi bazı iş süreçleri ekibin çalışmaları tamamlama yeteneğini etkileyebilir.  

Gereksinim bağımlılığı: Ekip ihtiyaç konusunda net olmadığında veya alan bilgisine sahip kişiler (Ürün sahibi, paydaş, program yöneticisi gibi) ihtiyacı belirlemede o an müsait olmadığında ortaya çıkar.

Uzman bağımlılığı: Bir konuda teknik bilgiye sahip özel uzmanlığa ihtiyaç olması. Şayet ekip içinde bu uzmanlık varsa içsel bir bağımlılık olup yönetilmesi daha kolay.

Bağımlılıkların etkin şekilde yönetimi son zamanlarda gündemde olan bir başlık. İşi oluşturan öğeler arasındaki ilişkiler, bunların görselleştirilmesi, bağımlı etkinliklerin farkındalığı, sistemler ve kaynaklar arasındaki dokümantasyon ve doğru teknolojilerden yararlanma gibi pek çok kritik noktaya dokunuyor. Bu bağlamda bir sonraki yazıda da bağımlılıklar nasıl azaltılır, ona bakalım. 

 

Ufak bir not: Bu konu hakkında merak ettiklerini sormak için buraya tıklayarak bize ulaşabilirsin.

 

****

Kaynakça

https://betterprogramming.pub/11-strategies-for-managing-dependencies-between-agile-squads-aac11e3c1f11

https://www.planview.com/resources/guide/what-is-agile-program-management/agile-teams-dependency-management-visualization/

https://www.scrum.org/resources/blog/eliminate-dependencies-dont-manage-them

https://medium.com/agile-outside-the-box/dependency-management-techniques-187f888a6aad

https://resources.scrumalliance.org/Article/managing-dependencies-scrum?utm_campaign=Guide%20Submitted%20Articles&utm_content=177712520&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-20000536

Comments

Resimli CAPTCHA
Resimde görünen karakterleri girin.